KwaliteitKeen on green

Keen on Green

Nedal heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Als producent van aluminium producten realiseren wij ons dat ook wij ons steentje bij moeten dragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot. En dat doen we graag. De Keen on Green aanpak hebben we specifiek ontwikkeld voor de productie van onze lichtmasten.

Nedal certificate - Cradle to Cradle

De productielijn voor de lichtmasten is zo ingericht dat u ook een bijdrage levert aan een beter milieu. Een klassieke win-win situatie dus. Samen met Milieufederatie Utrecht is het totale productieproces van de lichtmasten in kaart gebracht. Daarna hebben we kritisch gekeken hoe we het proces opnieuw konden inrichten om de CO2 uitstoot te verminderen en energie te besparen. Dat is gelukt. Dit zorgt onder andere voor deze verbeteringen:

  • Inzet van gerecycled materiaal, ook aluminium, zonder kwaliteitsverlies (cradle to cradle)
  • Mogelijkheid tot gewichtsbesparing op de mast met ca. 18%
  • Inkoop van groene elektriciteit en gas

Klimaatneutrale lichtmasten

We zetten nog een stapje verder. Nedal is met Climate Neutral Group een samenwerking aangegaan om de resterende CO2 uitstoot te compenseren.

Samen met u kunnen we berekenen wat uw CO2 uitstoot is die nog gecompenseerd kan worden. Met uw huidige lichtmastenbestand in ons achterhoofd kunnen we aangeven welke bijdrage nodig is om van uw lichtmasten klimaatneutrale lichtmasten te maken.

Nedal Lighting columns

Bewijs van Compensatie

Elk jaar ontvangt u een ‘Bewijs van Compensatie’ waarin wordt aangegeven hoeveel de CO2 uitstoot is gecompenseerd voor uw lichtmastenbestand.